Målgruppe 12 Børn i alderen 4 - 18 år.

Det moderne børnehjem med autentiske og handlingsorienterede voksne.

Et aktivt fritidsliv med venskaber.

Et velfungerende skole- og uddannelsesforløb med evnen til at mestre eget liv.