Andre

Solliden samarbejder desuden med andre lokale aktører.

Behandlingstilbud

I arbejdet med de enkelte børn kan vi benytte os af den psykologiske bistand, som det i samarbejdet med lokalcentret er muligt at få etableret. Solliden gør også brug af f.eks. Psykiatrifonden, rådgivningscentre og forskellige samtalegrupper for børn.

Fritidstilbud

Solliden lægger vægt på, at børnene får aktiviteter udenfor Solliden, som eksempelvis sport, spejder, dans og lignende, for at undgå at Solliden bliver en isoleret verden for barnet. Fritidstilbud er hensigtsmæssigt, da barnet oplever det sociale samspil, der f.eks. findes i en almindelig fodboldklub. Vi anvender fortrinsvis lokale fritidstilbud og opbygger herigennem et godt samarbejde med klubberne og foreningerne i området.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.