Forældre

-

Som forældre til et anbragt barn på Solliden er udgangspunktet, at man i denne svære periode skal prøve at se opholdet på Solliden som en hjælp til en selv og barnet, hvor du/I har mulighed for at koncentrere dig/jer primært om egen situation.

Solliden finder det vigtigt, at forældrene fortsat følger med i barnets hverdag, hvilket indebærer god informationsevne af Solliden. Vi stiller krav til forældrene og giver dem ansvar. ”Er du som forælder utilfreds, uenig eller forstår ikke, hvorfor vi gør, som vi gør, forventer vi, at du siger det,” så vi får situationen afklaret hurtigst muligt.

Vi handler ud fra barnets loyalitetsfølelse overfor forældrene; derfor er det vigtigt, at Socialforvaltningen træffer beslutningerne om samkvem og besøgsaftaler.

Vi afholder traditionen tro julefest og sommerfest, og de fleste forældre og bedsteforældre deltager i disse fester. Solliden afholder 2 forældremøder årligt i forbindelse med ovenstående arrangementer – disse fungerer som vores forældreråd.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.