Skole og fritidshjem

Sollidens børn går som udgangspunkt i kommunens folkeskoler.

En del af vores børn har eller har haft en problematisk skolegang. Ved børnenes anbringelse tager vi sammen med børnenes skole en vurdering på det nuværende skoleforløb.

Sammen vurderer vi, om skolesituationen er så god, at vi kan bygge videre på den. Dette er de fleste gange tilfældet. Vi sørger så for at lave nogle meget klare aftaler med inspektør og klasselærer om samarbejdet. Disse aftaler indebærer også en understregning af, at forældrene skal medinddrages ligesom andre forældre, og at det tætte samarbejde med os er et supplement.

Såfremt skolesituationen er dårlig finder Solliden i samarbejde med de lokale skoleinspektører og skolepsykologer en ny skolegang, der passer til barnets situation.

Solliden har et meget fint samarbejde med de skoler, vi har været i kontakt med igennem årene og har ikke problemer med at få børnene skoleplaceret på ny.

Når skoleplaceringen er på plads, tilbydes barnet plads på fritidshjem eller i fritidsklub. Valget af fritidshjem tages ud fra, hvor klassekammerater går, da det støtter en hurtigere og nemmere integration i kammeratskabsgruppen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.